loader image

Tavoitettasi tukemassa

OhjausOprakka syntyi rohkeudesta, ilosta ja intohimosta ohjausta ja auttamista kohtaan. Pitkä ohjaus, opetus ja kehittämistyökokemus yhdistettynä ennakkoluulottomaan asenteeseen toi nämä kaksi vahvaa naista ja tuoretta ohjausalan yritystä yhteen.

OhjausOprakan juuret ovat syvällä Pohjois-Karjalassa, jonne myös nimen syntyperä viittaa. Karjalan kielessä “Oprakka” kuvastaa tavoitetta ja tehtävää: Myös meillä OhjausOprakassa on tavoite. Me haluamme olla oppaanasi urapolullasi, auttaa sinua löytämään suunnanottoja sekä uusia mahdollisuuksia rakentaa itsellesi merkityksellistä uraa ja tulevaisuutta. Haluamme olla myös auttamassa ja tukemassa yhteisöjä ja oppilaitoksia löytämään ohjauksellisempaa työotetta sekä mielekkäitä ja kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden työelämässä

Hanna Nuutinen

Hanna Nuutinen

Yrittäjä, Kasvatustieteen maisteri (KM), Opinto-ohjaaja,
Työnohjaaja (STOry), Kouluttaja

Olen Hanna Nuutinen (KM) ja olen koulutukseltani opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja luokanopettaja. Lisäksi olen dialoginen ja voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry) ja auktorisoitu seksuaalineuvoja. Olen tehnyt yli 13-vuotisen kasvatusalan työhistoriani erilaisissa ohjauksen ja erityisopetuksen tehtävissä sekä kehittämishankkeissa niin työntekijän kuin esimiehenkin roolissa. Monipuolinen käytännön kenttäosaaminen sekä aktiivinen oman osaamisen kartuttaminen ovat johdattaneet minut nykyiseen työhöni Itä-Suomen yliopistoon, jonne teen myös väitöstutkimustani.

Työskentelyäni ohjaavat aito halu ja kiinnostus nähdä ja kohdata ihmisten erilaisuus ja taustat sekä positiivinen elämänasenteeni, joka näkyy kaikessa työskentelyssäni. Haluan yhdessä ohjattavieni kanssa tutkia, luoda ja löytää tiloja, jossa voimme keskustella ja löytää uusia ratkaisuja tulevaan ja tätä kautta parantaa työhyvinvointia. Vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien maailmassa, tehtäväkseni koen luoda toivoa ja rohkeutta kokeilla uusiakin asioita.  

Heli Pesonen

Heli Pesonen

Yrittäjä, Kasvatustieteen maisteri (KM), Opinto-ohjaaja, Kouluttaja

Olen Heli Pesonen (KM) ja työskennellyt erilaisissa konteksteissa ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien yksilö-, ryhmänohjaus- ja opetustyössä. Elämän merkityksellisyyden löytäminen ja itsensä merkitykselliseksi kokeminen ovat ihmisyyden ydinkysymyksiä tässä alati muuttuvassa maailmassa. Tekemistäni inspiroi ilo ja luovuus ajatella, kokeilla ja tehdä toisin sekä löytää dialogisessa ja vastavuoroisessa suhteessa uusia suunnanottoja tulevaan.

Tällä hetkellä työskentelen Itä-Suomen yliopistossa opinto- ja uraohjauksen koulutuksessa, jossa teen myös väitöstutkimustani. Vuosien kokemus hanketyöstä sekä useat täydennyskoulutukset ovat myös inspiroineet kehittämään uusia toimivampia käytäntöjä ja lähestymistapoja ohjaukseen sekä sujuvampia siirtymiä kohti koulutusta ja työelämää. En arkaile epäkohtien esille nostamista tai toimintojen kriittistä tarkastelua.

Ota yhteyttä