loader image
Avain kädessä

Suunnanottoja elämään

Tarjoamme OhjausOprakassa konkreettisia työkaluja urapolun löytämiseen, työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja uusien alkujen ja suunnanottojen etsintään. Työotteessamme näkyy rohkeus, luovuus ja ennakkoluulottomuus kokeilla ja haastaa ihmisiä yhdessä, dialogisessa vuorovaikutuksessa miettimään millaisen tulevaisuuden kukin haluaa rakentaa.

Meitä yhdistää toiveikkuus siitä, että ohjauksen avulla yhdessä voimme tehdä elämästä merkityksellisempää. Tarjoamme yksilö- ja ryhmämuotoista ohjausta sekä koulutuksia, joista hyötyvät niin omaa paikkaansa ja uraa pohtivat henkilöt kuin kehittämiseen, hyvinvointiin ja kouluttamiseen panostavat työyhteisöt.

Uraohjaus

Uraohjaus

Tarvitsetko ohjausta ja apua uusien suunnanottojen ja uravalintojen tekemiseen?

Työnohjaus

Työnohjaus

Tarvitsetko apua työhön liittyvien sisältöjen tai työyhteisön tilanteen pohtimiseen?

Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennus

Tarvitsetko apua oman johtajuuden tai ammatillisen kehittymisesi tueksi?

Työhyvinvointia tukeva yhteisövalmennus

Työhyvinvointia tukeva yhteisövalmennus

Tarvitseeko työyhteisönne apua esimerkiksi perustehtävien kirkastamiseen, työhyvinvoinnin ylläpitoon tai onko työyhteisössänne jokin muutostilanne?

Tilauskoulutukset

Tilauskoulutukset

Tarvitsetko koulutusta liittyen uraohjaukseen, ohjauksen menetelmiin tai kohtaamisen taitoihin?

OhjausOprakka tarjoaa tarpeisiinne räätälöityjä tilauskoulutuksia. Ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä